Vì một nền giáo dục
nhân văn

Chúng tôi là doanh nghiệp xã hội, cung cấp các khóa học tiếng Anh miễn phí cho các trẻ em từ 3 đến 7 tuổi: con em các gia đình không có điều kiện chi trả học phí.

Sứ mệnh:

Tất cả trẻ em Việt Nam đều nói được 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt lúc 7 tuổi.
Tất cả trẻ em Việt Nam đều nói được 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt lúc 7 tuổi. Tất cả trẻ em Việt Nam đều nói được 2 ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt lúc 7 tuổi.

Tại sao học tiếng Anh ở Mfile

Cùng nhau chúng ta có thể đem lại sự kỳ diệu cho
trẻ em Việt Nam

Cả nước Việt Nam có khoảng 26 triệu trẻ em. Đại đa số con em các gia đình không có điều kiện kinh tế, nói được tiếng Việt trước khi bắt đầu bậc tiểu học.

Chúng tôi là doanh nghiệp xã hội, sẽ cung cấp cho các em học sinh trong độ tuổi 3-7 tuổi một công thức kỳ diệu để các em có thể nói được cả tiếng Việt và tiếng Anh trước khi bắt đầu lớp 1.

Trở thành cộng tác viên

Các công thức kỳ diệu của chúng tôi

Nhà tài trợ

Ban cố vấn của MFILE

Kim Nam Joon

Giám đốc

Kim Seok Jin

Phó giám đốc

Min YoonGi

Trưởng phòng marketting

Jung HoSeok

Planer