Giúp chúng tôi làm được nhiều hơn

Chúng ta sẽ đi đúng vào vấn đề. Với việc virus coronavirus (COVID-19) tạo ra việc đóng cửa hàng loạt trường học, nhu cầu về Học viện Khan đã tăng vọt. Hãy giúp chúng tôi đáp ứng nhu cầu này. Một món quà 10 đô la hàng tháng sẽ tạo ra sự khác biệt lớn. Chúng tôi là một tổ chức phi lợi nhuận dựa vào sự hỗ trợ từ những người như bạn. Cảm ơn bạn!

Cùng nhau chúng ta có thể đem lại sự kỳ diệu cho trẻ em Việt Nam

Cả nước Việt Nam có khoảng 26 triệu trẻ em. Đại đa số con em các gia đình không có điều kiện kinh tế, nói được tiếng Việt trước khi bắt đầu bậc tiểu học.

Chúng tôi là doanh nghiệp xã hội, sẽ cung cấp cho các em học sinh trong độ tuổi 3-7 tuổi một công thức kỳ diệu để các em có thể nói được cả tiếng Việt và tiếng Anh trước khi bắt đầu lớp 1.

Hỏi đáp nhanh

Tôi có thể kiểm tra tin nhắn không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tôi có thể quyên góp cổ phiếu hoặc quyên góp bằng chuyển khoản không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Có những cách nào khác để quyên góp trực tuyến, chẳng hạn như tiền điện tử hoặc Square Cash?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Bạn có chấp nhận các trận đấu của nhà tuyển dụng?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Tôi có thể quyên góp bằng đơn vị tiền tệ khác với đô la Mỹ không?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Quỹ Người học là gì?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Làm cách nào để cập nhật thông tin thẻ tín dụng trong hồ sơ cho khoản đóng góp định kỳ của tôi?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.